Με όραμα την εξέλιξη

Με όραμα να συνεχίσει να εξελίσσεται ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ και να διευρύνει την παρουσία και την τεχνογνωσία του τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διευρύνεται συνεχώς με την προσθήκη νέων συνεργασιών και σκευασμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2019 προχώρησε στην εξαγορά της φαρμακευτικής εταιρείας ΦΑΡΜΑΝΕΛ Α.Ε.
Το 2021, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρείας ΦΑΡΜΑΝΕΛ με την εταιρεία ΒΙΑΝ του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, με σκοπό την προώθηση των γενοσήμων προϊόντων αλλά και των ΜΗΣΥΦΑ στο χώρο του φαρμακείου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.vian.gr

Email επικοινωνίας info@vian.gr